Izápy Gábor

Személyi adatok

 • Foglalkozása: híradás ipari üzemmérnök
 • Szakosodás: hidrogeológia, vízminőségvédelem
 • Beosztása a cégnél: tervező
 • Születési év: 1950

 

Főbb szakterületei

 • felszín alatti vízgazdálkodás
 • karszthidrológia
 • vízminőségi értékelés
 • vízrajzi tevékenység

 

Végzettség

 • szakmai szervezetekben való részvétel:
  • 1976-tól a MKBT tagja
 • Hiradásipari üzemmérnök, Kandó K. VMF., 1973
 • hidrogeológus szakmérnöki kurzus (államvizsga nélkül), BME Vízgazdálkodási Kar, 1996

 

Szakmai gyakorlat

 • 1996- HYDROSYS Kft Budapest
  • Az alábbi munkák résztémafelelőse:
   • 2002
    • A tatai vízbázis biztonságba helyezési tervének kidolgozása
   • 2001
    • A gyenesdiási és a tarjáni sérülékeny vízbázis biztonságba helyezési tervének kidolgozása
   • 2000
    • A vonyarcvashegyi sérülékeny vízbázis biztonságba helyezési tervének kidolgozása
   • 1999
    • A cserszegtomaji vízbázis biztonságba helyezési tervének kidolgozása
   • 1998
    • A magyaregregyi vízbázis biztonságba helyezési tervének kidolgozása
   • 1997
    • Hulladéklerakóhelyek környezeti hatásvizsgálata vizföldtani és vízrajzi oldalról (Dömsöd, Tura)
 • VITUKI Rt. Budapest
  • Az alábbi munkák témafelelőse vagy kidolgozója
   • 2002
    • A tatabányai XV/C vízakna biztonságba helyezési terve
   • 1996-2002
    • Magyarország forrásainak katasztere I-VI. kötet
   • 2000 Karsztvízvédelem a Közép-dunántúli Régióban
    • A Hévízi-tó védõterületének meghatározása
    • A sárisápi vízbázis biztonságba helyezési terve
    • A tardosi vízbázis biztonságba helyezési terve
   • 1999
    • A Rákhegyi vízfelengedés vizsgálata
    • Felsőörs sérülékeny vízbázis biztonságba helyezési terve
   • 1998
    • A Veszprémi Vízmû Kádártai sérülékeny vízbázis biztonságba helyezési terve
    • Az Észak-budai termálkarszt veszélyeztetésének vizsgálata
   • 1997-1998
    • A Sárisápi sérülékeny vízbázis biztonságba helyezési terve
   • 1997
    • Tatabánya és térsége karsztvízbázisainak hidraulikai és vízminőségi vizsgálata
   • 1996 Vízföldtani modellezési csoport
    • A szekszárdi vízbázis kárelhárítási tervezése
    • A Rákhegy II. bányaüzem tervezett vízfelengedés hatásvizsgálata
   • 1985-1996 Karszthidrológiai csoport
    • magyarországi mélyművelésû érc- és szénbányák felhagyásának vízminőségi feltételeinek meghatározása, mûszaki irányelv kidolgozásában részvétel
    • karsztos vízminőségi mintaterületek vizsgálata
    • PHARE 134/2: A rózsadombi termálkarszt komplex vizsgálata
    • Az egri források védőterületének meghatározása
    • Magyarországi termálkarsztok állapotértékelése
   • 1973-1985 jósvafői "Papp Ferenc" Karsztvízkutató Állomás
    • Az állomás munkatársa majd vezetőjeként kísérleti, vízrajzi és vízminőségi, geofizikai, hidrometeorológiai észlelések végzése, irányítása

 

Irodalomjegyzék

 • Izápy G., Maucha L.: Az Aggteleki-hegység karszthidrológiai vizsgálata a jósvafői Kutatóállomáson. Karsztvízkutatás Magyarországon. A karsztvízkutatás Magyarországon – bükki karsztvízkutatás legújabb eredményei c. konferencia kiadványa. Felszín alatti Vizekért Alapítvány – VITUKI. Bp. 2002. p.19.
 • Izápy G., Maucha L.: A magyarországi karsztos denudáció sebességének becslése. Karsztfejlõdés V. Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõisk. Konf. kiadv. Szombathely. 2000. p.7-20.
 • Izápy G.: A vizsgált területen fakadó források. “Az Aggteleki-hegység karszt-hidrológiai kutatási eredményei…” c. könyvben megjelent tanulmány. VITUKI Rt. kiadv. Bp. 1998. p. 13-16. A források vízgyűjtő területének meghatározása. “Az Aggteleki-hegység karszthidrológiai kutatási eredményei…” c. könyvben megjelent tanulmány. VITUKI Rt. kiadv. Bp. 1998. p. 81-84.
 • Izápy G., Maucha L.: A forrásvizek kémiai összetétele és változásának okai. „Az Aggteleki-hegység karszthidrológiai kutatási eredményei…” c. könyvben megjelent tanulmány. VITUKI RT. kiadv. Bp. 1998. p. 49-55.
 • Izápy G.: A jósvafői Kistohonya-forrás vízhozam és vízminőség jellemzői. Karszt- és Barlangkutatás Évkönyv.X.évf. MKBT.Bp.1995. pp.53-69.
 • Izápy G.: Karsztterületeken végzett vízminőségi vizsgálatok értékelése. Konferencia a felszínalatti vizekről. Siófok.1993. VITUKI.Bp.1994. pp.129-132.
 • Izápy G., Sárváry I.: Tájékoztató a magyarországi karsztos termálvízelőfordulások állapotáról. Budapest, Eger, Hévíz, Miskolc-Tapolca. KHVM-OMFB. Bp. VITUKI Rt. 1993.
 • Izápy G., Maucha L.: Hydrochemistry of the karst springs in the Jósvafő region. Felsőoktatási Intézmények 1992. évi jósvafõi karszt és barlangkutatási konferenciájának anyaga.(Karst and cave reasearch in Hungary). MKBT. 1994.pp.92-100. The discharge-quality relationship interpreted for karst springs by a new karstmodel. Proceedings of the European Conference on Speleology. Hélécine, Belgium 1992. Vol.2. Physical Speleology and Karstology. Bulletin de la Société géographique de Liége, 29, 1993,53-60.
 • Izápy G., Maucha L.: A Bükk-hegység vízháztartási vizsgálata. A Bükk karsztja, vizei, barlangjai c. konf. kiadv. Miskolc, 1992. pp.131-141.
 • Csepregi A., Izápy G., Sárváry I.: Javaslat a Hévízi-tó hozamának növelését szolgáló vonalmenti karsztvíz visszatáplálás megvalósítására Hidr. Közl., 1990. 2.sz. pp 94-100.
 • Izápy G., Maucha L.: Subsurface water chemical matter-transportation values of karstic areas in Hungary. X.Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus Kiadv.Bp.1989. II. köt. pp.533-535

vissza